Stichting Stoomspuit Gorkum

Home

Geschiedenis

De Stichting

Hoe werkt het?

Onderhoud

Fotoalbum

Gastenboek

Contact

Links

Onderhoud 

De stoombrandspuit bestaat uit 3 hoofd onderdelen t.w. :

  1. het voertuig (te verplaatsen door de aanspanning van paarden),
  2. de stoommachine (welke de kracht levert om de waterpomp aan te drijven),
  3. de stoomketel (die de stoom moet leveren om de stoommachine te laten draaien).

Om de stoomspuit te laten rijden zijn paarden nodig welke in het publiek handzaam en zeer mak zijn en in een demonstratie moeten deze dieren aaibaar zijn voor kinderen en elke omstander. Het onderstel aan het wagenstel bestaat uit het jaarlijks controleren van de wielnaven op inlopen en van voldoende vet te voorzien. Ook het draaistel aan de voorzijde behoeft zijn nodige smeermiddelen. De ophanging van het veren pakket en de ophanging van de machine en de ketel, is daarbij ook een belangrijk punt. Daar zijn het natrekken van de bouten en moeren de uit te voeren werkzaamheden.

De stoommachine en de waterpomp worden jaarlijks gecontroleerd door de schuifdeksels van de stoom verdelingsruimte af te nemen en de speling op de stoomschuiven te controleren en eventueel bij te stellen. Ook worden de cilinderdeksels verwijderd om de wanden van de stoomcilinder te controleren op lopingen. D.w.z. dat er geen groeven in de cilinderwand zijn ontstaan door smerings haperingen tijdens het draaien van de machine. Deze smering van de stoomcilinders is mechanisch gekoppeld aan de krukas en het vliegwiel van de machine. De waterpomp is een geheel bronzen huis met fosfor bronzen kleppen, welke nog in zo'n goede staat is dat een opbrengst van 1200 liter per minuut en een aanzuighoogte van 8 meter haalbaar is.

De stoomketel opzich is een, onder de wet geplaatst, instrument. D.w.z. de Stichting Stoomspuit Gorkum is verplicht de stoomketel een periodieke keuring te laten ondergaan en dus aan te bieden aan een keuringsinstantie welke door de staat is benoemd c.q. aangesteld. Om de ketel ter keuring aan te bieden, moet deze geheel zijn gedemonteerd en roet en roest vrij te bezichtigen zijn. En gezien de ketel van de stoomspuit deelbaal is moet het geheel uit het voertuig verwijderd worden en het boven- en onderstuk apart gepresenteerd worden. Intussen zijn ook alle beschermingsplaten en veiligheids appendages gedemonteerd. Onze ketel wordt eens per twee jaar aan bovengenoemde keuring onderworpen en beoordeeld door Llyd's Register. Na goedkeuring en de montage van de gekeurde onderdelen volgt de montage. De ketel wordt weer in de wagen gehesen en afgemonteerd. Hierna moeten we door de keuringsinstantie nogmaals een keuringsonderzoek laten plaats vinden op de functies van de veiligheidskleppen en de werking van kranen, kleppen en peilglazen als de ketel in bedrijf is. Ook lekkages mogen dan niet aanwezig zijn bij een maximale bedrijfsdruk van 9 bar. Is alles goed bevonden dan wordt er een akte van keuring afgegeven en mogen we de installatie de komende twee jaar weer gebruiken.